کتاب وهابی ها


مولف: سیدابراهیم سید علوی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: ۵۳۵
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر:آشنایی با جریان وهابیتتاریخچه،حادثه ها و رویدادها(جنگها و درگیریها خصوصاً با والی مکه)اصول اساسی در پاسخ گویی به شبهات وهابی هاعقاید و پایه های