وهابی ها

مولف: سیدابراهیم سید علوی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: 535
قیمت: 0 ریال
مشخصات ناشر:


آشنایی با جریان وهابیت تاریخچه،حادثه ها و رویدادها(جنگها و درگیریها خصوصاً با والی مکه) اصول اساسی در پاسخ گویی به شبهات وهابی ها عقاید و پایه های