وهابیان

مولف: علی اصغر فقیهی
ناشر: انتشارات صبا
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: 478
قیمت: 0 ریال
مشخصات ناشر:


آشنایی با جریان وهابیت و بنیان گذاران آن محمدبن عبدالوهاب پیشوای فرقه وهابیت عقاید ابن تیمیه(توحید ابن تیمیه، اعتقاد به رویت خداوندو...) زیارت قبور