ولی هر مومن بعد رسول+سند

چهار نفر از اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با یکدیگر هم پیمان شدند بر اینکه از حضرت علی (علیه السلام) انتقاد کنند وقتی به خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رسیدند یک از آن چهار نفر به پا خواست و گفت: یا رسول الله مشاهده میکنی علی بن ابیطالب اقدام به این کار نمود؟(جاریه ایی تملک کرد) رسول خدا از او روی برگرداند. نفر دوم به پا خواست و مانند اولی از امام علی(علیه السلام) سخن گفت. سپس نفر سوم و او نیز مانند نفر دوم صحبت کرد پس نفر چهادم برخواست و مانند آن سه نفر انتقاد کرد. 
آنگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و آله روی به انها کرد در حالی که غضبناک بود و فرمود:ما تریدون من علی؟انّ علیاً منِی و انا منه و هو ولی کل مؤمن بعدی.از جان علی چه می‌خواهید؟علی از من و من از اویم و او بعد از من ولی هر مؤمنی است.(مسند احمد جلد ۵ ص ۳۶۵/المصنف ابن ابی شیبه جلد ۱۲ ص ۷۹ /حلیه الاولیا جلد ۶ ص ۲۹۴/سنن نسایی باب مناقب علی بی ابیطالب حدیث ۲۸/سنن ترمذی ج ۵) 

آیا حضرت علی (علیه السلام) ولی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر عایشه و شما نیست؟

ولی هر مومن بعد رسول, ما تریدون من علی؟انّ علیاً منِی و انا منه و هو ولی کل مؤمن بعدی, ولی پیامبر