ولی به معنای دوست
 

اگر ولی به معنای دوست باشد...

إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون‏

این است و جز این نیست که سرپرست و ولیّ شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده‏اند و نماز را برپا می‏دارند، و در حال رکوع، زکات می‏دهند.

اهل سنت در مورد آیه ی ۵۵ سوره ی مایده می‌گویند ولی به معنای دوست و یاور است نه به معنای سرپرست. 
 

اگر طبق نظر آن ها ولی به معنای دوست باشد ترجمه ی آیه چنین می‌شود:

این است و جز این نیست که دوست شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده‏اند و نماز را برپا می‏دارند، و در حال رکوع، زکات می‏دهند.

یعنی که مسلمانان به غیر از خدا و رسول و آن فرد خاص که در رکوع زکوة داده است، هیچ دوست دیگری ندارند. و یا بهتر بگوییم:

با هیچ کس دیگر از جمله همسایه، آشنا، هم کلاسی، هم کار و... نباید دوست شوند.

نتیجه گیری به خوانندگان عزیز واگزار میشود...