ولید بن عقبه

 

این صحابی عادل اهل سنت، معروف به شرب خمر بوده است تا جایی که ابن عبدالبر"الاستیعاب"در مورد وی چنین می‌گوید:"أخباره فی شرب الخمر ومنادمته أبا زید الطایی کثیرة یسمج بنا ذکرها هنا "(۱) 
(اخبار او در مورد شرب خمر و همنشینی وی با ابا زید طایی (ساقی شراب) بسیار زیاد است که بیان آنها در اینجا زشت می‌باشد) 
ابن عبدالبر سپس به همان ماجرای معروف ولید بن عقبه اشاره نموده که ولید نماز صبح را ۴ رکعت خواند و گفت: آیا می‌خواهید بیشتر هم برایتان بخوانم؟!!جالب است که همین صحابی شرابخوار، از سوی خداوند در قرآن مورد ذم قرار گرفته و مصداق"فاسق"شناخته شده است. 
ابن عبدالبر در"الاستیعاب"چنین می‌گوید:"ولا خلاف بین أهل العلم بتأویل القرآن فیما علمت أن قوله عز وجل (إن جاءکم فاسق بنبأ ) نزلت فی الولید بن عقبة"(۲) 
(بین عالمان تاویل قرآن هیچ اختلافی نیست بر اینکه آیه (اگر فاسقی برای شما خبری آورد) در شان ولید بن عقبه نازل شده است) 
و تناقض آشکاری است میان سخن خداوند در اثبات فسق یک صحابی و عدالت همان صحابی در نزد اهل سنت !!! آیا ما باید تابع قول خدای متعال در قرآن کریم باشیم، یا تابع اقوال علمای اهل سنت؟!!!

_____________________ 
پی نوشت:

(۱)الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، ج ۴ ص ۱۵۵۴، اسم المؤلف: یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الوفاة: ۴۶۳، دار النشر: دار الجیل - بیروت - ۱۴۱۲، الطبعة: الأولی، تحقیق: علی محمد البجاوی

(۲)الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، ج ۴ ص ۱۵۵۳، اسم المؤلف: یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الوفاة: ۴۶۳، دار النشر: دار الجیل - بیروت - ۱۴۱۲، الطبعة: الأولی، تحقیق: علی محمد البجاوی