کتاب وقایع هفته غدیر


مولف: مهندس علی اصغر یونسیان
ناشر:
مترجم:
نوبت چاپ: ۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۱۳۶
قیمت: ۸۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر:بعد از اعلان ولایت امیرالمؤمنین در روز 18 ذی الحجه سال دهم هجری قمری یک هفته پس از آن در طول تاریخ اتفاقات مهمی روی داده است که دستمایه این کتاب قرار