مسلمانان نه به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) وفادار ماندند و نه به دختر گرانقدرش.

نه مردمان مدینه به عهدی که با علی(علیه السلام) بستند پایبند بودند و نه مردمان کوفه.

مدعیان نه به امام حسن(علیه السلام) وفادار ماندند و نه به امام حسین(علیه السلام) وفا کردند.

سال‌ها گذشت...

گذر ایام به ما رسید...

ما نیز در وفا به عهد آخرین وصی...

بهتر است از اینجا به بعد را حافظ بگوید:

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی                     و گرنه هرکه تو بینی ستمگری داند!

 

//تحریریه سایت فطرت