وظیفه حوزه علمیه

امروز، حوزه‌ی علمیه‌ی‌ قم مرکز روحانیت و علمیتِ مذهب شیعه شناخته شده است و‌ می‌بایست متناسب با این مذهب باشد.

اگر حقائق این مذهب برای مردم روشن شود، ریشه‌ی تمام افکار باطل را منهدم می‌کند، لکن هم قرآن و هم ائمه معصومین علیهم‌السلام به اوهام و به اعمال ما محجوب‌اند.

 

+/