مولف: سید علی شهرستانی
ناشر: عروج اندیشه
مترجم: حسین صابری
نوبت چاپ: تابستان۷۷
تعداد صفحات: ۴۱۵
قیمت: ۱۲۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: مرکز پخش قم - خ صفاییه - کوچه ممتاز پلاک ۶۷ انتشارات لوح محفوظ


این کتاب شامل تحقیقی جامع درباره وضوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و چگونگی اختلاف در نحوه وضوی مسلمانان است.و همچنین تاریخ اختلاف مسلمانان در مساله