وسایل مورد نیاز جهت زندگی

۱)آب؛ فراموش نکنید که آب مایه ی حیات است.
۲)اکسیژن
۳)قطعاً به غذا نیاز دارید.
...
۵۶)شما به یاورانی نیاز دارید تا در امور روزمره به شما کمک کنند، البته دیگران هم به کمک شما نیاز دارند.
...
همه چیز در عالم ماده خلاصه نمی‌شود چرا که در عالم غیب هم به اسباب و واسطه نیاز دارید.
شما به گروهی نیاز دارید تا امور شما را تقسیم کنند.

فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً(الذاریات۴)
آنان که امور را تقسیم می‌کنند

شما به پشتیبانان و نگهبانانی هم نیاز دارید.

لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّه‏ (الرعد ۱۱)
برای او(انسان)، مأمورانی است که پی در پی، از پیش رو، و از پشت سرش او را از امر خدا [حوادث غیر حتمی‏] حفظ می‏کنند.

نتیجه گیری عمومی:
هم در نظام ماده و هم در نظام غیب فیوضات الهی به وسیله ی واسطه ها به انسان اعطا می‌شوند.
نتیجه گیری اخلاقی:
به توسل کنندگان به ارواح(که در عالم معنا، زنده تر از ما زندگان عالم ماده هستند) خرده نگیرید!فطرت