واقعه عاشورا و پاسخ به شبهات

مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: دوم پاییز 84
تعداد صفحات: 344
قیمت: 16000 ریال
مشخصات ناشر: تلفن-قم 7253340-0251


شخصیت امام حسین علیه السلام یزید و خاندان او عزاداری(برپایی شعایر دینی، عزاداری از دیدگاه عقل، عزاداری از مظاهر حب و بغض، روانشناسی عزاداری، سینه زن