واقعا هدف بعضی فرماندهان نظامی مسلمان از کشور گشایی چه بود؟

آیا صحیح است که می گویند انگیزه و هدف بعضی فرماندهان نظامی مسلمانان از کشور گشایی و فتوحات، پر کردن شکم خود و به اسارت گرفتن و خونریزی بوده است؟

ذهبی می گوید: قال المغیرة بن شعبة ـ یوم القادسیة ـ لصاحب فارس: أمرنا بقتال عدونا فجینا لنقتل مقاتلتکم ونسبی ذراریکم، واما ما ذکرت من الطعام فما نجد ما نشبع منه، فجینا فوجدنا فی أرضکم طعاماً کثیراً وماءً، فلا نبرح حتی یکون لناولکم..» سیر اعلام النبلاء ۳: ۳۱. نظیر ان از خالدین ولید نقل شده، تاریخ طبری ۴: ۹.

و آیا این اهداف با هدف پیامبر اکرم که به حضرت علی(رضی الله عنه)به هنگام اعزام به یمن فرمود: «لین یهدی اللّه بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس» [۶۸] قابل جمع است؟

بخاری، جهاد: ۱۰۲ و کتاب فضایل أصحاب النبی: ۹، و مغازی: ۳۸، فضایل الصحابة: ۳۵، مسند احمد ۵: