سعد بن طریف از امام محمد باقر علیه السّلام و آن حضرت از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم روایت کرده است که فرمود: 

هر کس در یک شب ده آیه از قرآن را بخواند در شمار غافلان درنیاید 
و اگر پنجاه آیه آن را بخواند در گروه ذاکران به حساب آید 
و اگر صد آیه بخواند از زمره عابدان (یا نمازگزاران) محسوب گردد 
و اگر دویست آیه را تلاوت کند از گروه خداترسان باشد 
و اگر سیصد آیه را بخواند در ردیف رستگاران قرار گیرد 
و اگر پانصد آیه را تلاوت کند از جمله مجتهدان محسوب می‌شود 
و اگر هزار آیه بخواند ثواب انفاق پانصد هزار مثقال طلا (قنطار) که هر مثقالی معادل بیست و چهار قیراط و هر قیراطی- که کوچکترین آن به اندازه کوه احد و بزرگترین آن به مقدار آنچه ما بین زمین و آسمان است- در نامه اعمال او ثبت می‌گردد.

پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال ص: ۲۶۹.

منبع: خیبر انلاین
 شیعه نیوز