نیرنگ یاقوت

مولف: سلمان غدیری
ناشر: نرگس
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1377
تعداد صفحات: 78
قیمت: 2800 ریال
مشخصات ناشر:


داستان تشرف محدبن عیسی بحرینی به محضر مقدس امام زمان علیه السلام دستمایه نوشتن این کتاب بوده است.ماجرا از آنجا آغاز میشود که وزیر سنی مذهب پادشاه بحر