مولف: عبدالزهرامهدی
ناشر: مولودکعبه
مترجم:
نوبت چاپ: اول۱۳۸۲
تعداد صفحات: ۲۵۲
قیمت: ۱۱۰۰ ریال
مشخصات ناشر: پخش قم ۷۷۳۷۴۱۰


ترجمه کتاب الهجوم علی بیت فاطمه علیها سلامهجوم به خانه صدیقه طاهره علیها سلام در آیینه وحی و تاریخ و اسناد