نگاه شیعه و سنّی به شأن ولایت تشریعی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)چگونه است؟

 

شیعه به ولایت مطلقه‏ی پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله معتقد است امّا اهل تسنّن در چنین وسعتی برای ولایتِ حضرت با شیعه اشتراک و اتّفاق نظر ندارد. ولی اعتقاد به سنّت پیـامبر در کنار کتاب خدا و هم‏چنین معتقد بودن به شأن حکومتی پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نشان از آن دارد که اعتقاد به ولایت پیامبر در اهل تسنّن نیز یکی از اصول است.

 سایت فطرت