نگاهی به خطبه فدک

حضرت زهرا علیهاالسلام برای آماگی اذهان عمومی مقدّمه ای فراوان از حکمت و موعظه حسنه می‌آورد ابتدا به فلسفه تشریع احکام و قوانین الهی اشاره می‌کند و حکمت الهی را در وضع احکام و اختیار رهبران بازگو می‌فرماید: خداوند متعال ایمان را برای پاک کردن شما از شرک واجب کرد و نماز را برای دور بودن از تکبّر و زکات را برای پاکی نفس و تکثیر روزی و اطاعت و پی روی از ما را برای برقراری نظام دین و امامت و رهبری ما را برای ایمنی از پراکندگی و تفرقه و جهاد را برای عزّت و سربلندی اسلام قرار داد.

ایشان به وسیله این جمله‌های کوتاه و دقیق معانی بی شماری را به ما گوشزد می‌نماید:
۱. رهبری و امامت ما با قراردادهای بشری نبوده مانند نماز و روزه و حج و زکات از جانب خداوند مقرّر شده است.
۲. پی روی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بیهوده نیست خداوند آن را مقرّر فرموده تا نظام او در زمین و در میان جامعه بشری همیشه و به طور مستمر و زنده بماند همان گونه که امامت آن ها را برای ایجاد وحدت در جامعه و اجتناب ازاختلاف و تفرقه تقدیر نموده است
۳. سخن کسانی را که گفته اند عقیده به امامت را غیر مسلمانانی همچون عبدالله بن سبأ در میان شیعه اشاعه داده اند رد و نقض می‌کند زیرا فاطمه زهرا علیهاالسلام زمانی کلماتی امثال «عهدٌ مقدم» و «بقیةُ الله» و «طاعتنا نظاما لِلملّة» و «امامتُنا امانا لِلفُرقِة» را به کار می‌برد که اثری از عبدالله بن سبأ و امثال او در میان مسلمانان وجود نداشت زیرا حضرت فاطمه علیهاالسلام بیش از ۷۵ یا ۹۵ و به قولی ۶ ماه پس از پدر گران قدرش زندگی نکرد. پس این جملات که بازگوکننده عقیده شیعه اند اساسی کاملاً اسلامی دارند.