امامت و ولایت اهل بیت موضوعیت دارد(آشنایی با جنبه موضوعیت و طریقیت ولایت اهل بیت علیهم السلام) بحث مستضعف منافاتی با موضوعیت امامت ندارد