مولف: سید پارسا موسوی تبار
ناشر: انتشارات مکیال
مترجم:
نوبت چاپ: اول زمستان ۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۵۶
قیمت: ۵۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: مراکز پخش نیک معارف ۶۶۹۵۰۰۱۰ آفاق ۲۲۸۴۷۰۳۵، منیر ۷۷۵۲۱۸۳۶


امامت و ولایت اهل بیت موضوعیت دارد(آشنایی با جنبه موضوعیت و طریقیت ولایت اهل بیت علیهم السلام)بحث مستضعف منافاتی با موضوعیت امامت ندارد