یکی از آیاتی که در شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قرآن نازل گردیده است آیه ولایت است که بسیار دارای اهمیت می باشد. این کتاب مختصر بحث هایی پیرامو