نکات مثبت ابوبکر در جنگها!

به تصریح ابن أبی‌الحدید به نقل از استادش ابوجعفر اسکافی اشاره کنیم که می‌گوید:وهو أضعف المسلمین جناناً وأقلهم عند العرب ترةً لم یرم قط بسهم ولا سل سیفاً ولا أراق دماً.(۱)

أبو بکر از نظر عقل از تمام مسلمانان ضعیف تر و نزد عرب از نظر شجاعت کمترین بود نه تیری انداخت و نه شمشیری کشید و نه خونی را ریخت.

در این مورد ما صحبتی نداریم.استاد منصف به ایشون میشه اطلاق کرد.

______________________

پی نوشت:

(۱)إبن أبی الحدید المداینی المعتزلی أبو حامد عز الدین بن هبة الله بن محمد بن محمد (متوفای۶۵۵ هـ) شرح نهج البلاغة ج ۱۳ ص ۱۷۰ تحقیق محمد عبد الکریم النمری ناشر: دار الکتب العلمیة - بیروت / لبنان الطبعة: الأولی ۱۴۱۸هـ - ۱۹۹۸م./الجاحظ أبی عثمان عمرو بن بحر (متوفای۲۵۵هـ) العثمانیة ص۲۳۰ ناشر: دار الکتب العربی ـ مصر.