نوید رستگاری

مولف: علی کرباسی زاده
ناشر: مولود کعبه
مترجم:
نوبت چاپ: 1381
تعداد صفحات: 72
قیمت: 4800 ریال
مشخصات ناشر:


این کتاب علیرغم حجم مختصر خود حاوی مطالبی جالب از نویدهای کتب آسمانی قبلی و قرآن و تک تک ایمه معصومین شیعه در مورد حضرت ولی عصر مهدی موعود اروحنا فداه