نمونه‏ای بیاورید که اهل سنت به جنازه یا قبر بزرگانشان تبرک جسته باشند.

دو مورد ذیل، نمونه‏ای هستند از موارد بسیار که از نظر شما می‏گذرد:

‏* تبرک به قبر و خاک قبرِ سعد بن معاذ صحابی

‏ ابن سعد و ذهبی می‏گویند: شخصی مقداری از خاک قبر سعد بن معاذ برداشت، سپس نگاهی به آن کرد، ناگهان آن را مشک یافت.
طبقات الکبری، 3، 10 - سیر اعلام النبلاء، 1، 289.

‏ * تبرّک به خاک قبر عبداللّه حداّنی

‏ ابونعیم اصفهانی و ابن حجر عسقلانی می‏گویند: حدانی در سال 183 ه . در روز هشتم ذی‏الحجه - یوم الترویه - کشته شد و مردم از خاک قبراو همانند مشک برمی‏داشتند و در لباس و پیراهن خود قرار می‏دادند.
حلیة الاولیاء، ج 2، ص 258 - تهذیب التهذیب ج 5، ص 310.

‏ البته راجع به قبر بخاری در سمرقند، و ابن تیمیه نیز مطالبی نقل شده است، رجوع شود به طبقات الشافعیة ج 2 ص 233، سیر اعلام النبلاء، ج 12، ص 467 - البدایة و النهایه، ج‏14، ص‏136.
سایت فطرت