نمونه‏ای بیاورید که اهل سنت به جنازه یا قبر بزرگانشان تبرک جسته باشند.

 

دو مورد ذیل، نمونه‏ای هستند از موارد بسیار که از نظر شما می‏گذرد:

‏* تبرک به قبر و خاک قبرِ سعد بن معاذ صحابی

‏ ابن سعد و ذهبی می‏گویند: شخصی مقداری از خاک قبر سعد بن معاذ برداشت، سپس نگاهی به آن کرد، ناگهان آن را مشک یافت. 
طبقات الکبری، ۳، ۱۰ - سیر اعلام النبلاء، ۱، ۲۸۹.

‏ * تبرّک به خاک قبر عبداللّه حداّنی

‏ ابونعیم اصفهانی و ابن حجر عسقلانی می‏گویند: حدانی در سال ۱۸۳ ه . در روز هشتم ذی‏الحجه - یوم الترویه - کشته شد و مردم از خاک قبراو همانند مشک برمی‏داشتند و در لباس و پیراهن خود قرار می‏دادند. 
حلیة الاولیاء، ج ۲، ص ۲۵۸ - تهذیب التهذیب ج ۵، ص ۳۱۰.

‏ البته راجع به قبر بخاری در سمرقند، و ابن تیمیه نیز مطالبی نقل شده است، رجوع شود به طبقات الشافعیة ج ۲ ص ۲۳۳، سیر اعلام النبلاء، ج ۱۲، ص ۴۶۷ - البدایة و النهایه، ج‏۱۴، ص‏۱۳۶.


 سایت فطرت