حله یکی از پایگاه‌های اصلی تشیع به ویژه به لحاظ فکری و فقهی به شمار می‌آید. این مرکز در عراق که امروز در استان بابل عراق قرار داد، برای بیش از سه قرن یکی از اصلی ترین مراکز شیعه امامیه بوده است.

و نام بزرگانی چون ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی، فخر المحققین و بسیاری دیگر از تارک آن می‌درخشد. بعدها که نجف دوباره قوام گرفت، باز هم حله، یکی از مراکز اصلی شیعه بود. این شهر نه تنها مرکز علمی برای با داشتن چند زیارتگاه شیعی، همیشه مورد توجه شیعیان قرار داشت.

پس از سرنگونی حکومت صدام، شهر حله همیشه مورد حمله‌های ناجوانمردانه تروریستهای وهابی بوده و بارها و بارها خون پاک این مردم به دست این جنایتکاران ریخته شده است، اما مردم و عالمان مقاوم این شهر ایستاده اند و امروز فعالانه در عرصه فرهنگ عراق فعالیت می‌کنند.

دانشگاه بابل در این دوره فعال تر شده و شماری از استادان به کارهای علمی مشغول گشته اند که امروز یکی از ثمرات آن را شاهد هستیم.فهرست مندرجات کتاب عبارتست از:

المقدمه الییته الفکریه فی الحله مراکز العلم فی الحله حیاه العلامه الحلی شیوخه تلامیذه أقوال العلماء فیه علمه و مناظراته شعره أجازاته العلمیه مولفاته وفاته الاسلام و التشیع الشیعه فی القران و السنّه أصل التشیع أدله التشیع من الکتاب و السنه أدله التشیع من السنه الشریفه الخلفاء الاثنا عشر العلامه الحلی و دوره فی نشر التشیع السلطان محمد خدابنده تشیع السلطان محمد المصادر و المراجع

کتاب «دوره العلامة الحلی فی نشر التشیع»، یا نقش علامه حلی در ترویج تشیع توسط استاد ثامر کاظم الخفاجی نوشته شده است. این محقق که آثار متعددی داشته و برخی از آنها را سابقا کتابخانه آیت الله مرعشی در قم منتشر کرده است، یکی از فعالین در عرصه شیعه پژوهی در عراق معاصر می‌باشد.

این کتاب زندگینامه علامه، فعالیت‌های علمی و تبلیغی او و بویژه نقش وی در دوره ایلخانی در باره گسترش تشیع می‌باشد. به علاوه کتاب اطلاعاتی نیز در باره خود تاریخ شیعه به دست داده که مغتنم است.

 

/سایت کتابخانه مجلس شورای اسلامی