عایشه در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله عمار یاسر، محمد ابی بکر درماندگی مسلمین و اقدامات امام علی علیه السلام