مولف: علامه سید مرتضی عسکری
ناشر: دانشکده اصول دین
مترجم:
نوبت چاپ: اول۷۸
تعداد صفحات: ۴۸۸
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر:


روایت حدیث و آنچه بر آن گذشتمستشرقین و بهره برداری آنان از روایات خاص(روایات خاص عایشه، روایاتی که از عایشه و دیگر صحابه درباره سیره رسول خدا صلی ال