مولف: جمعی از مولفان
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
مترجم:
نوبت چاپ: اول ۷۸
تعداد صفحات: ۴۲۴
قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر:


نقش تاریخی امام علی علیه السلام در زمان پیامبر صلی الله علیه و آلهمروری بر دو کتاب الدر فی اختصار المغاری و السیر، الاستیعاب فی معرفة الاصحابنقش خ