نقش تاریخی امام علی علیه السلام در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مروری بر دو کتاب الدر فی اختصار المغاری و السیر، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب نقش خ