کتاب نقدی جامع بر تصوف


مولف: شیخ حر عاملی
ناشر: انتشارات انصاریان
مترجم: عباس جلالی
نوبت چاپ: اول۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۲۸۰
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: ۷۷۱۷۴۴-۰۲۵۱ - www.ansariyan.org

 

//جلالت و قدر شیخ حر عاملی با کتاب ارزشمند وسایل الشیعه بر هیچکس پوشیده نیست.چه آنکه حوزه های علمیه و علمای شیعه سالهاست که از این چراغ روشن بهره مند می