مولف: احمد حسین یعقوب
ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی
مترجم: مسلم صباحی
نوبت چاپ: اول زمستان ۸۲
تعداد صفحات: ۴۶۰
قیمت: ۳۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: میدان قلسطین شماره ۲۸


مفهوم صحابهعدالت صحابه نزد اهل سنتنقض نظریه عدالت صحابهعدالت صحابه نزد شیعهروش صحیح در شناخت صحابه عادلریشه های فقهی نظریه عدالت صحابه