مولف: آیت ا... صافی گلپایگانی
ناشر: انتشارات حضرت معصومه علیها السلام
مترجم:
نوبت چاپ: دیماه۱۳۷۵
تعداد صفحات: ۱۰۲
قیمت: ۲۴۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم صندوق پستی ۳۹۳۹/۳۷۱۸۵


در این کتاب بیش از شانزده پرسش پیرامون امام مهدی علیه السلام مطرح و پاسخ داده شده از جمله اینکه چرا کاوش برای شناخت امام واجب است؟یا نظام امامت چگون