نذری برای غدیر

نذر کن.
نذر کن روز غدیر در خیابان شیرینی پخش کنی و به مردم تبریک بگویی.
نذر کن به عیادت بیمارن بروی. نذر کن دست بزرگ ترها را در این روز ببوسی

غدیر غنیمت است شاید که حاجت‌هایت در این روز روا شود

نذر کن یک جشن کوچک با حفظ موازین شرعی برگزار کنی.
نذر کن یک شعر در مدح مولا حفظ کنی.
نذر کن به دوستت یک هدیه بدهی.

شاید که با نذر تو بیماری شفا گرفت یا گرهی از کارت باز شد

نذر کن در خانه ات میهمانی بدهی.
نذر کن برای خانواده ات لباس نو بخری.
نذر کن صبح عید برای همسایه‌هایت حلیم بخری.

بامزه است نه؟به نقل از وبلاگ"من هم شیعه هستم"