کتاب نجم الثاقب (احوال امام غایب حضرت بقیة الله)


مولف: میرزا حسین طبرسی نوری (رحمة الله علیه)
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: چهارم/ بهار ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۸۷۲
مشخصات ناشر: ۰۲۵۱۷۲۲۷۶۵۶

 

//این کتاب شریف در دوازده باب تالیف گردیده است باب اول در مورد ولادت امام زمان، باب دوم اسامی و القاب و وجه تسمیه آن حضرت، باب سوم اشاره ای است به خصوصی