نجم الثاقب(مشتمل بر احوال امام غایب حضرت بقیة الله

مولف: میرزا حسین طبرسی نوری (رحمة الله علیه)
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: چهارم/ بهار 1380
تعداد صفحات: 872
قیمت: 27000 ریال
مشخصات ناشر: 02517227656


این کتاب شریف در دوازده باب تالیف گردیده است باب اول در مورد ولادت امام زمان، باب دوم اسامی و القاب و وجه تسمیه آن حضرت، باب سوم اشاره ای است به خصوصی