شاید بتوان گفت چیزی که آن فجایع بزرگ در روز عاشورا و در سرزمین کربلا را پدید آورد، نانجیبی لشکر یزید بود. هنوز این صدا در گوشمان هست که از امام حسین علیه السلام خطاب به آنها نقل شده است: «اگر دین ندارید آزاده باشد»

نجابت، حیا، درست اندیشی مقولاتی است که متاسفانه از میان خیلی از ما رخت بسته است و خدا نکند روز به روز به یزیدیان شبیه‎تر شویم.

فقدان نجابت مثل خشکسالی به جان ما افتاده است و اگر برای آن نکوشیم، معلوم نیست چه بر سر ما خواهد آمد. خدایا... به ما رحم کنتحریریه سایت فطرت