نام‌های پنجاه گانه «غدیر»

نامها به سهولت در ذهنها جای می‌گیرند و به راحتی معانی بلند را منتقل می‌کنند به همین دلیل و دلایل دیگر، نامگذاری روزها و یا هفته‌ها یکی از شیوه‌های تبلیغاتی مثبت و منفی شده است و مطرح شدن و رواج پیدا کردن ارزشها یا ضد ارزشها را در پی دارد. 
روز مادر، روز کارگر، روز پاسدار، روز جانباز و روز بهره ‌وری و هفته دولت و... نمونه‌های شایسته‌ای از نامگذاری روزها و هفته‌ها در جامعه ما هستند. روز جهانی مستضعفین، روز جهانی قدس، روز آب، روز غذا و... هم روزهایی است که در سطح جهانی مطرح هستند و برخی از آنها به برکت انقلاب اسلامی مطرح شده‌اند اسلام هزار و چهارصد سال پیش، از این شیوه برای القای اندیشه‌های نورانی خود و تثبیت آرمانهای مقدس الهی، بهره گرفته است. 
اسلام علاوه بر این که برای برخی از روزها اسمهای خاصی مانند عید قربان، عید فطر، روز عرفه و... برگزیده بر همه این روزها نام ایام الله نهاده است تا عظمت و قداست این روزها هر چه بیشتر در ذهن و دل مؤمنان، نقش بسته و موجب تذکر و تنبه آنان گردد. 
یکی از روزهایی که در اسلام برای تعظیم آن، از شیوه نامگذاری بهره گرفته شده «غدیر» است. ویژگی غدیر این است که نامهای گوناگونی برای آن قرار داده شده و این خود عظمت این روز را نسبت به روزهای دیگر نشان می‌دهد. 
نامهای روز غدیر، از اسرار و ابعاد این روز پرده برمی‌دارند. هر نامی از این نامها دری تازه از قلعه بلند غدیر بر ما می‌گشاید چرا که اسلام بر برگزیدن نامی برای زمان یا مکان و یا هر چیز دیگر، خصوصیات مسمی را در نظر داشته و به جنبه‌ها و زوایای آن توجه کرده است. از این روی شناختن و شناساندن نامهای روز غدیر یک ضرورت است. با این کار تصویری روشن از این روز در ذهن و دل نقش بسته و بیش از پیش این روز بزرگ را می‌شناساند. 
شایسته است نامهای غدیر را با بهترین شکل و زیباترین خط بنویسیم و محافل جشن و سرور عید غدیر را با آن، معنی و روحی تازه ببخشیم. 
آنچه در زیر می‌آید پنجاه نام و یا صفت برای روز غدیر است که از روایات برگرفته‌ شده است: 

۱ ـ بزرگترین عید خدا؛ «عیدالله الاکبر» (۱) 
۲ ـ روز گشایش؛ «یوم وقوع الفرج» (۲) 
۳ ـ روز خشنودی پروردگار؛ «یوم مرضاة الرحمن» (۳) 
۴ ـ روز زبونی شیطان؛ «یوم مرغمة الشیطان» (۴) 
۵ ـ روز مشعل فروزان دین؛ «یوم منار الدین» (۵) 
۶ ـ روز بپا خاستن؛ «یوم القیام» (۶) 
۷ ـ روز شادمانی؛ «یوم السرور» (۷) 
۸ ـ روز لبخند؛ «یوم التبسم» (۸) 
۹ ـ روز راهنمایی؛ «یوم الارشاد» (۹) 
۱۰ ـ روز بلندی گرفتن منزلت شایستگان؛ «یوم رفع الدرج» (۱۰) 
۱۱ ـ روز روشن شدن دلایل خدا؛ «یوم وضوح الحجج» (۱۱) 
۱۲ ـ روز آزمایش بندگان؛ «یوم محنة العباد» (۱۲) 
۱۳ ـ روز راندن شیطان؛ «یوم دحر الشیطان» (۱۳) 
۱۴ ـ روز آشکار کردن حقیقت؛ «یوم الایضاح» (۱۴) 
۱۵ ـ روز بیان کردن حقایق ایمان؛ «یوم البیان عن حقایق الایمان» (۱۵) 
۱۶ ـ روز ولایت؛ «یوم الولایة» (۱۶) 
۱۷ ـ روز کرامت؛ «یوم الکرامة» (۱۷) 
۱۸ ـ روز کمال دین؛ «یوم کمال الدین» (۱۸) 
۱۹ ـ روز جداسازی حق از باطل؛ «یوم الفصل» (۱۹) 
۲۰ ـ روز برهان؛ «یوم البرهان» (۲۰) 
۲۱ ـ روز منصوب شدن امیرمؤمنان؛ «یوم نصب امیرالمؤمنین(علیه السلام)» (۲۱) 
۲۲ ـ روز گواهی و گواهان؛ «یوم الشاهد و المشهود» (۲۲) 
۲۳ ـ روز پیمان؛ «یوم العهد المعهود» (۲۳) 
۲۴ ـ روز میثاق؛ «یوم المیثاق المأخوذ» (۲۴) 
۲۵ ـ روز آراستن؛ «یوم الزینة» (۲۵) 
۲۶ ـ روز قبولی اعمال شیعیان؛ «یوم قبول اعمال الشیعة» (۲۶) 
۲۷ ـ روز رهنمونی به رهنمایان؛ «یوم الدلیل علی الرواد» (۲۷) 
۲۸ ـ روز امن و امان؛ «یوم الامن المأمون» (۲۸) 
۲۹ ـ روز آشکار کردن امور پنهان؛ «یوم ابلاء السرایر» (۲۹) 
۳۰ ـ عید اهل بیت(علیه السلام)؛ «عید اهل البیت(علیه السلام)» (۳۰) 
۳۱ ـ عید شیعیان؛ «عید الشیعة» (۳۱) 
۳۲ ـ روز عبادت؛ «یوم العبادة» (۳۲) 
۳۳ ـ روز اتمام نعمت؛ «یوم تمام النعمة» (۳۳) 
۳۴ ـ روز اظهار گوهر مصون؛ «یوم اظهار المصون من المکنون» (۳۴) 
۳۵ ـ روز بر ملا کردن مقاصد پوشیده؛ «یوم ابلاء خفایا الصدور» (۳۵) 
۳۶ ـ روز تصریح برگزیدگان؛ «یوم النصوص علی اهل الخصوص» (۳۶) 
۳۷ ـ روز محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) و آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)؛ «یوم محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) وآل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)» (۳۷) 
۳۸ ـ روز نماز؛ «یوم الصلاة» (۳۸) 
۳۹ ـ روز شکرگزاری؛ «یوم الشکر» (۳۹) 
۴۰ ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ «یوم الدوح» (۴۰) 
۴۱ ـ روز غدیر؛ «یوم الغدیر» (۴۱) 
۴۲ ـ روز روزه‌ داری؛ «یوم الصیام» (۴۲) 
۴۳ ـ روز اطعام؛ «یوم اطعام الطعام» (۴۳) 
۴۴ ـ روز جشن؛ «یوم العید» (۴۴) 
۴۵ ـ روز عالم بالا؛ «یوم الملأ الاعلی» (۴۵) 
۴۶ ـ روز کامل کردن دین؛ «یوم اکمال الدین» (۴۶) 
۴۷ ـ روز شادابی؛ «یوم الفرح» (۴۷) 
۴۸ ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ «یوم الافصاح عن المقام الصراح» (۴۸) 
۴۹ ـ روز افشای پیوند میان کفر و نفاق؛ «یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود» (۴۹) 
۵۰ ـ روز گردهمایی و تعهد حاضران؛ «یوم الجمع المسؤول» (۵۰)

پی نوشت ها:
۱ـ امام رضا(علیه السلام) می‌فرماید: و هوعید الله الاکبر (عید غدیر، برترین عید خداوند است)، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۶. 
۲ـ قال علی (علیه السلام): هذا یوم فیه وقع الفرج، مصباح المتهجد، ص‌ ۷۰۰. 
۳ـ قال الصادق(علیه السلام): و فیه مرضاة الرحمن (در این روز، رضایت خداوند نهفته است)، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳. 
۴ـ قال الرضا(علیه السلام): انه یوم مرغمة الشیطان، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳. 
۵ـ قال الصادق(علیه السلام): یوم منارالدین أشرف منهما (روز مشعل فروزان دین، از دو عید فطر و قربان گرامی‌تر است. 
۶ـ قال الصادق(علیه السلام): ذلک یوم القیام (روزغدیر، روز بپاخاستن است) بحارالانوار، ج ۹۸، ص۳۲۳. 
۷ـ قال الصادق(علیه السلام): انه یوم السرور، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۶. 
۸ـ قال الرضا(علیه السلام): و هو یوم التبسم،المراقبات، ص۲۵۷. 
۹ـ قال علی(علیه السلام): هذا یوم الارشاد، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۱۰ـ قال علی(علیه السلام): هذا یوم فیه... رفعت الدرج (این روزی است که منزلت شایستگان در آن، بلندی گرفت) مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۱۱ـ قال علی(علیه السلام): هذا یوم... فیه... وضحت الحجج (این روزی است که دلایل خداوند در آن، روشن گشت). 
۱۲ـ قال علی(علیه السلام): هذا یوم محنة العباد، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۱۳ـ قال علی(علیه السلام): و هو... یوم دحرالشیطان، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۱۴ـ قال علی(علیه السلام): و هو یوم الایضاح (روزغدیر، روزآشکار کردن حقیقت است) مصباح المتهجد، ص۷۰۰. 
۱۵ـ قال علی(علیه السلام): و هو... یوم البیان عن حقایق الایمان، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۱۶ـ امام رضا(علیه السلام) در حدیثی مفصل، روزغدیر را روزعرضه ولایت به انسانها و مخلوقات معرفی می‌کند، المراقبات، ص ۲۵۷. 
۱۷ـ امام صادق(علیه السلام): در هنگام ملاقات با برادر ایمانی خود بگو: الحمدالله الذی اکرمنا بهذا الیوم (حمد خداوند را که ما را در این روز کرامت داد) المرقبات، ص ۲۵۷. 
۱۸ـ قال علی(علیه السلام) و هو... یوم کمال الدین، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۱۹ـ قال علی(علیه السلام): هذا یوم الفصل الذی کنتم توعدون، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۲۰ـ قال علی(علیه السلام): و هو... یوم البرهان، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۲۱ـ قال الصادق(علیه السلام): الیوم الذی نصب منه رسول الله امیرالمؤمنین(علیه السلام)، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۵. 
۲۲ـ قال علی(علیه السلام): وهو... یوم الشاهد و المشهود، مصباح المتهجد، ص۷۰۰. امام صادق(علیه السلام): نام غدیر در زمین روز به گواهی گرفته شدگان (جمع مشهود) است. 
حارالانوار، ج ۹۸، ص ۲۳۱. 
۲۳ـ قال علی(علیه السلام): و هو... یوم العهد المعهود، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۲۴ـ امام صادق(علیه السلام): نام غدیر در زمین، روز میثاق گرفته شده است، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۱. 
۲۵ـ امام رضا(علیه السلام): روزغدیر، روز زینت است، المراقبات، ص ۲۵۷. 
۲۶ـ قال الرضا(علیه السلام): یوم تقبل اعمال الشیعة، المراقبات، ص ۲۵۷. 
۲۷ـ قال علی(علیه السلام): هذا... یوم الدلیل علی الرواد (این، روز رهنمونی به رهنمایان است) مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۲۸ـ قال علی(علیه السلام): هذا یوم الامن المأمون، مصباح‌المتهجد، ص ۷۰۰. 
۲۹ـ قال علی(علیه السلام): هذا یوم ابلاء السرایر، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۳۰ـ قال الصادق(علیه السلام): جعله عیدا لنا، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۰۰. 
۳۱ـ قال الصادق(علیه السلام): جعله عیدا... لموالینا و شیعتنا، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۰۰. 
۳۲ـ امام صادق(علیه السلام): روزغدیر، روزعبادت است. الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۵. 
۳۳ـ قال الصادق(علیه السلام): انه الیوم الذی... تمت فیه النعمة، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۵. 
۳۴ـ قال علی(علیه السلام): هذا یوم اظهارالمصون من المکنون، مصباح المجتهد، ص ۷۰۰. 
۳۵ـ قال علی(علیه السلام): هذا یوم ابدی خفایا الصدور و مضمرات الامور، مصباح المتهجد، ص ۳۶۷ـ قال علی(علیه السلام): هذا یوم النصوص علی اهل الخصوص (این، روز تصریح برگزیدگان است) همان. 
۳۷ـ قال الصادق(علیه السلام):هوالیوم الذی جعله لمحمد(صلی الله علیه و آله و سلم) و آله(علیه السلام)، المراقبات، ص ۲۵۷. 
۳۸ـ امام صادق(علیه السلام): روزغدیر، روز نماز است. الغدیر، ج ۱ ص ۲۸۵. 
۳۹ـ امام صادق(علیه السلام): روزغدیر، روز شکرگزاری است. الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۵. 
۴۰ـ قال علی(علیه السلام): و انزل علی نبیه فی یوم الدرج ما بین له عن ارادته فی خلصایه (و خداوند در روز دوم، اراده خویش را در حق بندگان خاص و گزیدگان خود اظهار داشت) مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. مقصود ازدرج، درختان پر شاخ و برگی است که در سرزمین غدیر وجود داشت و حضرت در سایه آنها قرار گرفت و ولایت امیرمؤمنان(علیه السلام) را ابلاغ فرمود. 
۴۱ـ این نام، معروفترین نام غدیر است که از مکان واقعه گرفته شده است. 
۴۲ـ قال الصادق(علیه السلام): ذلک یوم صیام (روز غدیر، روز روزه ‌داری است) بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳. 
۴۳ـ امام صادق(علیه السلام): روز غدیر، روز اطعام است. بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳. 
۴۴ـ قال الصادق(علیه السلام): انه یوم عید، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۲۹۸. 
۴۵ـ قال علی(علیه السلام): هذا یوم الملأ الاعلی... (این روز عالم بالا است...) مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۴۶ـ قال الرضا(علیه السلام): هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین، المراقبات، ص ۲۵۷. 
۴۷ـ قال الصادق(علیه السلام): انه یوم فرح، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۶. 
۴۸ـ قال علی(علیه السلام): و هو... یوم الایضاح عن المقام الصراح (روزغدیر، روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب است) مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۴۹ـ قال علی(علیه السلام): و هو یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود (غدیر، روز باز کردن گره پیوند میان کفر و نفاق است) مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 
۵۰ـ امام صادق(علیه السلام): نام غدیر در زمین، روز بازخواست شدگان است. بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۰.
منبع خبر: ماهنامه کوثر، شماره ۲ 
زهرا حبیبیان


 سایت شیعه نیوز