رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم از دو یادگار گران بها برای پس از خویش خبر دادند، و کتاب خدا و اهل بیت شان علیهم السلام را به عنوان هدایت گرانی برشمردند که تا قیامت همراه یکدیگر هستند، و اگر از آن دو پیروی شود، گمراهی و ضلالت پدید نخواهد آمد. این مطلب به بیان‌های مختلف در معتبرترین کتب اهل سنت، نقل شده است. (۱) به وضوح آشکار است که طبق این بیان، اگر بین مسلمانان، میان قرآن و اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیهم، جدایی افتاد، نتیجه اش گمراهی از راه حق خواهد بود.
از سوی دیگر بنا به نقل صحاح درجه اول اهل سنت، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم برای هدایت امت پس از خویش، نه تنها از وجود امامانی خبر داده اند، بلکه تعداد و وصف آنها را نیز بیان کرده اند. به این حدیث که در بالاترین درجه ی اعتبار نزد اهل سنت قرار دارد، توجه کنید:
دین اسلام تا روز قیامت، همیشه پابرجا بوده و دوازده نفر که از قریش هستند، خلیفه و جانشین من خواهند بود. (۲)
نتیجه ای که از دو حدیث صحیح فوق به دست می‌آید این است که تا روز قیامت قرآن و عترت پیامبر اکرم علیهم السلام برای هدایت مردم همراه یکدیگر هستند و تعداد جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم تا پایان تاریخ دوازده نفر می‌باشد.
سوالی که پس از نقل این دو حدیث صحیح در برابر اهل سنت قرار می‌گیرد، این است؛
در معتبرترین کتب مذهب شما، سخن از دوازده خلیفه ی قریشی رفته است. در نظر شیعه این دوازده نفر کاملا مشخص و معلوم هستند، آیا شما که مدعی پیروی از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم هستید، می‌توانید این دوازده نفر را به ما معرفی کنید؟ بر فرض که مبنای شما را در مورد چهار خلیفه ی نخست بپذیریم، خلیفه ی پنجم تا دوازدهم را چه کسانی می‌دانید؟ در مذهب شما دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم پس از قرآن مجید معتبرترین کتاب ها هستند، آن چه نقل کردیم، براساس گزارش این دو کتاب بود؛ حال بفرمایید آن دوازده نفری که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به عنوان جانشین خود تعیین کرده اند، چه کسانی هستند؟ آیا امکان دارد به سادگی از کنار موضوع مهم هدایت مسلمانان که متوقف بر همراهی کتاب خدا و عترت پیامبر علیهم السلام است، بگذریم و این دوازده جانشین را نشناسیم؟ لطفا بدون حاشیه رفتن، هشت نام را ذکر کنید، کسانی که خلیفه ی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم هستند و مهم ترین کتب مذهب شما از آنان خبر داده اند.

گرچه یقین داریم اهل سنت پاسخی برای این سوال ندارند و دراین مورد نیز مانند موارد بسیار زیاد دیگر، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را وانهاده اند، اما این سوال را مطرح کردیم تا برخی از دوستان اهل سنت، تاملی کنند و در اعتقادشان تجدید نظر نمایند. از طرف دیگر دوستان شیعه خرسند باشند که مذهب تشیع، عمل کننده ی واقعی به سنت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه وآله است.

—————————————————————————————-

پی نوشت ها:
۱- گوشه ای از منابع اهل سنت در این مورد:
الف- صحیح مسلم، جلد۷، باب فضایل علی بن ابیطالب علیه السلام، صفحه۱۲۳
ب- صحیح ترمذی، جلد۳، باب مناقب اهل بیت النبی علیهم السلام، صفحه۱۹۹
۲- گوشه ای از منابع اهل سنت در این مورد:
الف- صحیح بخاری، جلد۶، کتاب الاحکام، صفحه۶۵
ب- صحیح مسلم، جلد۶، کتاب الامارة، صفحه۳-۴، باب الناس تبع لقریش، ناشر: دارالفکر، بیروت، لبنان
ج- مسند احمد حنبل، جلد۵، صفحه۸۹ و۹۲، ناشر: دار صادر، بیروت، لبنان
د- صحیح ابن حبان، جلد۱۵، صفحه۴۳، ناشر: موسسة الرسالة
هـ- مسند ابی یعلی، جلد۱۳، صفحه۴۵۶، ناشر: دارالمامون للتراث
و- مستدرک حاکم، جلد۴، صفحه۵۰۱
ز- صحیح ابی داود، جلد۴، صفحه۱۰۶
ح- مسند ابن الجعد، صفحه۳۹۰، ناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان
ط- الاستیعاب، ابن عبدالبر، جلد۲، صفحه۶۵۶، ناشر: دارالجیل، بیروت، لبنانوبلاگ بیایید بیشتر بدانیم(سید حیدر حسینی)