مولف: مصطفی دلشاد تهرانی
ناشر: انتشارات دریا
مترجم:
نوبت چاپ: دوم/زمستان ۸۱
تعداد صفحات: ۲۵۶
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن ۲۲۶۷۰۲۳۳


این کتاب که تحلیلی در مورد سقیفه است شامل پنج بخش و یک پیشگفتار می باشد.در بخش اول جایگاه سقیفه توضیح داده شده است.در بخش دوم خاستگاه سقیفه و بخش