کتاب موعودشناسی و پاسخ به شبهات


مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول بهار ۸۴
تعداد صفحات: ۰
قیمت: ۳۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن ۷۲۵۳۳۴۰-۰۲۵۱ صندوق پستی: قم۶۱۷پاسخ به بیش از 500 پرسش در ارتباط با مهدویت