موعودشناسی و پاسخ به شبهات

مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول بهار 84
تعداد صفحات: 0
قیمت: 30000 ریال
مشخصات ناشر: تلفن 7253340-0251 صندوق پستی: قم617


پاسخ به بیش از 500 پرسش در ارتباط با مهدویت