کتاب موسیقی از نگاهی دیگر


مولف: ش.مومنی
ناشر: مکیال
مترجم:
نوبت چاپ: اول/۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۱۵۲
قیمت: ۷۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: www.mekyal.com مرکز پخش۶۶۹۵۰۰۱۰نویسنده این کتاب موسیقی را علاوه بر دیدگاه فقهی و شرعی بر مبنای مکتب تشیع از نگاهی دیگر مورد کنکاش و بررسی قرار داده است.وضعیت سلامت جسمی و طول عمر