موسیقی از نگاهی دیگر

مولف: ش.مومنی
ناشر: مکیال
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1385
تعداد صفحات: 152
قیمت: 7500 ریال
مشخصات ناشر: www.mekyal.com مرکز پخش66950010


نویسنده این کتاب موسیقی را علاوه بر دیدگاه فقهی و شرعی بر مبنای مکتب تشیع از نگاهی دیگر مورد کنکاش و بررسی قرار داده است. وضعیت سلامت جسمی و طول عمر