مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول ۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۱۱۶
قیمت: ۴۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن قم ۷۲۵۳۳۴۰و۷۲۵۳۷۰۰-۰۲۵۱ قم صندق پستی ۶۱۷


تبرک(فتاوای وهابیان درمورد تبرک، معنای تبرک، تبرک در قرآن و روایات و تاریخ، سیره مسلمین و دلالت نصوص، رای ابن تیمیه و احمد حنبل)شفاعت (اجماع امت، شف