مهدی، پسر فاطمه است

متّقی هندی دانشمند معروف اهل سنت در کتاب معروف و معتبر خود کنزالعمال حدیثی را از حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند:

«المهدی من عترتی من ولد فاطمة (د، م عن أم سلمة)» (۱)

مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است.

وی در ابتدای کتابش بیان‌کرده که منظور از رمز «م» یعنی «صحیح مسلم» لیکن این روایت در حال حاضر در کتاب «صحیح مسلم» (که طبق اعتقادات اهل سنت بعد از قرآن معتبرترین کتاب است.) موجود نیست و بر اساس این شواهد، روایت فوق چند سالیه که از کتاب «صحیح مسلم» حذف‌ شده‌ است.

به نظر شما چرا؟
______________________
پی نوشت:

۱-کنز العمال - المتقی الهندی - ج ۱۴ - ص ۲۶۴-ح ۳۸۶۶۲