مهدی موعود(عج) و دیدگاه شیعه و سنی

یکی از مسایل بحث برانگیز و مورد اختلاف شیعه و سنی درباره امام عصر(عج) مهدی شخصی و مهدی نوعی است.
اهل سنت معتقدند: مهدی نوعی است و هنوز به دنیا نیامده است اما در آینده متولد می‌شود و بعد از بزرگ شدن قیام می‌کند و حکومت جهانی واحد تشکیل می‌دهد.
مثلا شبراوی شافعی در الاتحاف در این باره می‌گوید: شیعه عقیده دارد مهدی موعود که احادیث صحیحه در رابطه با او وارد شده، همان پسر حسن عسکری خالص است و در آخرالزمان ظهور خواهد کرد ولی صحیح آن است که او هنوز متولد نشده و در آینده متولد شده و بزرگ می‌شود و او از اشراف آل البیت الکریم است. (1)
ابن ابی الحدید در شرح نهج‌البلاغه ذیل خطبه ‌16می‌گوید: اکثر محدثین عقیده دارند مهدی موعود از نسل فاطمه(ع) است و اصحاب ما معتزله آن را انکار ندارند و در کتب خود به ذکر او تصریح کرده‌اند و شیوخ ما به او اعتراف کرده‌اند. فقط فرق آن است که او به عقیده ما هنوز متولد نشده و بعدا متولد خواهد گردید. (2)
اهل سنت ‌بر این مدعی دلیلی از احادیث ‌یا آیات اقامه نکرده‌اند. فقط شهرتی است که در میان ایشان به وجود آمده و این از نتایج منزوی شدن اهل بیت(ع) و برگشتن خلافت اسلامی از آنهاست چرا که در اکثر کتب حدیثی اهل سنت احادیث آمده است که: مهدی موعود(ع) دوازدهمین امام از ایمه دوازده‌گانه و نهمین فرزند امام حسین(ع) و چهارمین فرزند امام رضا(ع) و فرزند بلافصل امام حسن عسکری(ع) است و آن حضرت در سال 255 هجری در نیمه‌شعبان در شهر سامرا از مادری به نام نرجس به دنیا آمده است.
بنابراین شیعه و اهل سنت در مهدی موعود شکی ندارند و هر دو عقیده به مهدی شخصی دارند. منتها، دورانهای تاریک و انزوای اهل بیت(ع) و عصر حکومت‌سیاه بنی‌امیه و بنی‌عباس مانع از آن شد که اهل سنت چیزی را که در کتابهای خود نوشته و نقل کرده‌اند در میان خود شهرت بدهند و مانند شیعه منتظر آمدن مهدی شخصی(ع) باشند. (3)

پی نوشت:
1 - بشراوی، الاتحاف، باب خامس ص 180 ذیل فصل الثانی عشر من‌الایمه ابوالقاسم محمد
2- ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج 1، ص 281
3- اتفاق مذاهب در موضوع موعود آخرالزمان، علی اکبر قرشی
منبع: شبستان
سایت شیعه نیوز