من منافقم؟؟!

آیاحضرت عمربن الخطاب در اسلام خود شک داشت؟


 

آیا صحیح است که می‌گویند: حضرت عمربن الخطاب در اسلام خود شک داشت و عقیده داشت که جزء منافقین است.


 

امام ذهبی در تاریخ خود آورده است که حضرت عمر از حذیفة بن الیمان عاجزانه می‌خواست که به او بگوید: آیا جزء منافقان هستم یا نه؟


 

«حذیفة أحد أصحاب النبی...کان النبی ـ صلی الله علیه و سلّم ـ أسرّ اِلیه أسماء المنافقین... وناشده عمر باللّه: أنا من المنافقین؟...».

______________________

پی نوشت

تاریخ الاسلام (الخلفاء) ۴۹۴ ـ البدایة والنهایة ۵: ۲۵;جامع البیان ۱۱: ۱۶.