کتاب منهج الرشاد لمن اراد السداد


مولف: مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء
ناشر: انتشارات سلسله
مترجم: ریوف حق پرست
نوبت چاپ: ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۱۶۰
قیمت: ۱۳۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم خ ارم پاساژ قدس شماره ۹۷ صندوق پستی ۱۴۸-۳۷۱۶۵در این کتاب که به قلم یکی از علمای شیعه در پاسخ به نامه شیخ سعود رهبر وهابیان نگاشته شده است شبهات وهابیان مطرح شده است و از منظر قرآن و روایات و عقل