منظور از عبارت « لَوْ تَعَدَّدَ الرُّؤساءُ فی الاصْقاعِ وَ البِقاعِ، لاَءدّی إلی مُنازِعاتٍ وَ مُخاصِماتٍ مُوجِبَةٍ لاخْتِلالِ أمْرِ النِّظامِ.» چیست؟

 

این عبارت یعنی «چنان‏چه تعداد رؤسا در سرزمین‏ها و آبادی‏ها زیاد شود به اختلافاتی منجر می‏شود که سبب اختلال در امر نظام جامعه خواهد شد.» و منظور از آن این است که اگر حاکم واحدی انتخاب نشود، تعدد حکام پیش خواهد آمد و این به بروز هرج و مرج منجر خواهد شد؛ بنابراین حفظ نظامِ جامعه‏ی اسلامی اقتضا می‏کند که همه‏ی قدرت را به یک فرد واگذار کنند تا او بتواند با قدرتی که دارد، اجرای واجبات شرعی و اجتماعی را به عهده گیرد. در این صورت است که اختلافی پیش نمی‏آید.


 سایت فطرت