منظورازظالم اول,ثانی و ثالث ورابع درفرازهای اخرزیارت عاشوراچیست؟

منظور اولین و دومین و سومین و چهارمین افرادی هستند که ظلم را بر محمد و آل او صلوات الله علیهم اجمعین روا داشتند

یعنی مؤسسان اساس ظلم، همچنان که در قرآن مجید سوره احزاب آیه پنجاه و هفت خدا لعن فرموده افرادی که خدا، حضرت رسول و اهل بیت رسولش را اذیت نمودند.

إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنهَُمُ اللَّهُ فیِ الدُّنْیَا وَ الاَْخِرَةِ وَ أَعَدَّ لهَُمْ عَذَابًا مُّهِینًا

هر آینه کسانی را که خدا و پیامبرش را آزار می‏دهند، خدا در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خوارکننده مهیا کرده است.


 سایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر (عج)