مولف: جعفر سبحانی
ناشر: مکتب اسلام
مترجم:
نوبت چاپ: اول ۱۳۷۶
تعداد صفحات: ۲۱۶
قیمت: ۴۸۰۰ ریال
مشخصات ناشر:


گزارشی کوتاه از سمپوزیوم بین المللی شیعه سمپوزیوم بین المللی شناخت شیعه در ترکیهعدالت صحابه بزرگترین مشکل کنگرهحدیث در شیعهوحدت اسلامیاهل بی