بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏

منشور الهی و جاودانه غدیر

(قسمت – سوم )

 

 

 

فراموشی ننگین

اشکال دیگری مطرح میکنند که چگونه میشود پیامبر مقابل ده ها هزار نفر علی علیه السلام را بعنوان جانشین معرفی کند و بعد از ٧٠ روز همه آنرا فراموش کنند ؟

پاسخ :

ما نمونه این عمل را در قران مشاهده می‌کنیم . حضرت موسی ٧٠ نفر مومن را همراه خود برای سی روز به کوه طور برد و خدا ١٠ روز به این مدت اضافه کرد و ظرف این چهل روز همه گوساله پرست شدند ، در حالیکه همین مردم معجزاتی از قبیل (من وسلوی) و ( مرغ بریان ) و( ١٢ چشمه جوشان)‌ و ( شکافته شدن دریا) و ( دست نورانی ) را از حضرت موسی دیده بودند ولی عهد خود را فراموش کردند .

پس اینکه یاران پیامبر اسلام پس از دو ماه سخن پیامبرشان را فراموش کنند ، نمونه قرانی دارد . البته باید بگوئیم که آنها خود را بفراموشی زدند نه اینکه فراموش کردند.

به عنوان مثال توجه کنید که امیرالمومنین علیه السلام در ماجرائی قضیه غدیر را به یاد زید بن ارقم می‌آورند و از او استشهاد میکنند که جناب زید تو در روز غدیر بودی و دیدی که رسول خدا در شأن من چه فرمودند ؟

زید با اینکه یادش بود گفت: من فراموش کردم. حضرت فرمود : خدا کورت کند اگر دروغ بگویی و او کور شد. زید بن ارقم یادش بود ولی گفت من فراموش کردم . در تاریخ از این صحنه ها فراوان بوده است .

در کوفه ١٨٠٠٠ نفر دور مسلم بن عقیل را گرفتند وبا او بیعت کردند ، ولی با آمدن عبیدالله بن زیاد همه به کناری رفتند و او را در کوچه های کوفه تنها گذاردند.

در کتاب (وقعه الصفین) نصربن مزاحم منقری نقل کرده که معاویه به محمدبن ابابکر گفته است که اول کسی که حق علی را گرفت پدرت بود و ما میدانستیم که حق با علی است. پس میبینیم که کتمان حق وحقیقت کردن در تاریخ بسیار اتفاق افتاده است و مواردی که مردم خودشان را به فراموشی زده اند، فراوان است. 

بهر حال ماجرای غدیر ماجرای بسیار مهمی است که متاسفانه مظلوم واقع شده است .

مسئولیت پیامبر برای آینده

مسئله دیگر این است که چگونه می‌شود که پیامبر رحمت ٢٣سال تبلیغ کند و اوامر خدا را و وظایف و تمام قوانین اجتماعی وسیاسی جامعه تا حدود و دیات را برای پس از خود بیان کند ولی برای اجرای آن کسی را معرفی نکند؟ چگونه میشود خدا قوانین را بیان کند ولی مجری قانون را مشخص نکند ؟

اگر این شخص باید توسط شورا هم انتخاب شود باید رسول خدا بفرماید که بعد از من شورائی را تشکیل دهید و خودتان فردی را انتخاب کنید. همه می‌دانیم که رسول اکرم آینده مسلمین را به شورا واگذار نکرده است ؟ محال است پیامبر اسلام با آنهمه جامعیت و آینده نگری ، جانشین خود را معرفی نکند.

حضرت موسی برای ٣٠ روز برای خود جانشین مشخص میکند و رسول اکرم که اول عقل عالم است ، برای خود جانشین مشخص نمی‌کند ؟

این را هیچ عاقلی نمی‌پذیرد. چگونه می‌شود ابابکر اینکار را کرده باشد ، ولی رسول خدا این امر را انجام نداده است ؟ آیا ابابکر بیشتر از رسول الله میفهمید ؟ و اساسااگر سنت الهی این بود که رسول خدا جانشین خود را معرفی نکند ، به چه حقی ابابکر عمر را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد ؟

یا باید گفت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده باشند که جانشین من کیست و آنها نیز بنا بر سیره رسول خدا اینکار را کردند و اگر رسولخدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به فرض محال این کار را نکرده است ، پس آنها مخالف سیره رسول الله کار کردند.

اگر بگویند آنهابر اساس سیره رسول الله کار کردند ، سوال میکنیم پس جانشین به حق رسول خدا چه کسی بوده ؟

جانشینی پیامبردر قران

اگر ما در قران تامل کنیم میبینم که قران جانشینان بعضی از پیامبران را معرفی کرده و جانشینان را هم خدا تعیین کرده است . حضرت موسی برای جانشینی خودش پیشنهاد داده وخداوند هم او را تائید کرده است .

وَ اجْعَلْ لی‏ وَزیراً مِنْ أَهْلی‏ هارُونَ أَخی‏ اشْدُدْ بِهِ أَزْری وَ أَشْرِکْهُ فی‏ أَمْری ٠٠٠قالَ قَدْ أُوتیتَ سُؤْلَکَ یا مُوسى‏ (36) طه

خدایا تو قرار بده هارون برادرم را وزیر من که از اهل من است و٠٠٠ وخداوند قبول میکنند

اشموعیل پیامبر بنی اسرائیل وقتی میخواهد طالوت را برای سرپرستی و فرماندهی لشگر انتخاب کند میگوید خدایا تو طالوت را انتخاب بکن

 وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً ٠٠٠(247) بقره

و چندین آیه در قران است که جانشینان پیامبران گذشته را خدا انتخاب کرده است .

چطور میشود جانشین پیامبر آخرالزمان را نه خدا ونه رسولش انتخاب نکنند ومردم خودشان انتخاب کنند ؟ و دیدیم با این انتخابشان چه لطماتی به پیکره اسلام وارد کردند؟

آیات شورا در قران

دو آیه در مورد شورا در قران مجید وجود دارد که هیچ ربطی به شورائی که اهل تسنن می‌گویند ، ندارد .

اولا : اگر مسئله جانشینی پیامبر قرار بود به شوراء انجام شود ، باید پیامبر بر این مطلب سفارش می‌کرد . واضح است که پیامبر اسلام چنین کاری نکرده است .

ثانیا : پیامبر خدا از طرف خدا جانشین خود را انتخاب وبه مردم معرفی نموده است ٠

امامت ادامه نبوت

همانطور که خداوند میداند که رسالتش را در چه کسی قرار دهد ،‌ همانگونه نیز می داند که ادامه راه نبوت را در چه شخصی قرار دهد ؟ آن شخص را هم خداوند خودش انتخاب می‌کند

 اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رسالته

 خدا آگاهی به ضمائر وآشنائی به همه دارد ولی مردم این شناخت را ندارند . ده ها نفر را انتخاب میکنند بعد مشخص میشود که اشتباه کرده اندو انتخابشان صحیح نبوده است .

خلاصه اینکه آیات وروایات بر این مطلب صراحت دارند که خداوند جانشین رسولش را تعیین کرده و با این کار دینش را کامل و مجری قوانین الهی را مشخص کرده و برای بقای دین خود امامت الهی و منصوب از طرف خودش را به عنوان منشور جاودانه اسلام به همه انسانها ارزانی داشته است . برنامه غدیر خم خط پیوسته و مستمر امامان ١٢ گانه را بطور دقیق و روشن و واضح از امیرالمومنین علی علیه السلام تا آخرین آنها یعنی حضرت حجه بن الحسن العسکری علیه السلام معرفی کرده است.