کتاب معیار شرک در قرآن


مولف: آیت الله عز الدین زنجانی
ناشر: بوستان کتاب قلم
مترجم: سید ابوالفضایل مجتهدی
نوبت چاپ: اول /۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۱۸۴
قیمت: ۱۹۰۰ ریال
مشخصات ناشر:این کتاب حاصل رد و بدل شدن نامه هایی بین یکی از اساتید دانشگاه و حضرت آیت الله زنجانی است که پس از جمع آوری به صورت این کتاب بسیار جالب درآمده است و م