معیار شرک در قرآن

مولف: آیت الله عز الدین زنجانی
ناشر: بوستان کتاب قلم
مترجم: سید ابوالفضایل مجتهدی
نوبت چاپ: اول /1385
تعداد صفحات: 184
قیمت: 1900 ریال
مشخصات ناشر:


این کتاب حاصل رد و بدل شدن نامه هایی بین یکی از اساتید دانشگاه و حضرت آیت الله زنجانی است که پس از جمع آوری به صورت این کتاب بسیار جالب درآمده است و م