معرفی کتاب"قلندریه در تاریخ"

قلندریه در تاریخ 
مولف: محمد رضا شفیعی کدکنی 
ناشر: سخن 
محل نشر: تهران 
تاریخ نشر: ۱۳۸۶ 
تلفن ناشر: ۶۶۴۶۰۶۶۷ 

صفحه اول در مهرماه ۱۳۴۴ یعنی ۴۱ سال پیش از این، استاد بدیع الزمان فروزانفر (م ۱۳۴۹) در کلاس درس دوره دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران، مرا به جتسجو در باره دو موضوع امر فرمود: 
یکی تحقیق در باره ابوسعید ابوالخیر و دیگری جستجو در باره قلندریه. در این ۴۱ سال در سفر و حضر، در مشرق و مغرب یکی از مشغله‌های بیشمار ذهن من اجرای امر آن بزرگ بوده است. بخش اصلی دستاوردها در باره ابوسعید ابوالخیر تاکنون به صورت چندین کتاب و مقاله نشر یافته و اینک اهم یادداشتها در باره قلندریه. کتابی که هم اکنون در برابر شماست.

این چند سطری از مقدمه دو صفحه ای استاد شفیعی کدکنی است با عنوان «بنشوید این دوستان این داستان» که بنده به همراه دوستان در روزهای نخست عید توفیق آن را داشتیم تا خود استاد آن مقدمه را به طور کامل با حس خاص خود برایمان بخواند. این کتاب حاصل تحقیقات چهل و یک ساله مؤلف در باره قلندریه است. هر کجا مطلبی از نظم و نثر و ادب و فلسفه و حکایت و غیره در باره قلندریه یافته اند، در این کتاب منظم کرده محققانه به دست داده اند. کتاب اندکی بیش از ششصد صفحه است و فهرستی چهارصفحه ای دارد که آوردن تمام آن در اینجا ممکن نیست. برخی از عناوین چنین است:

چهار جریان فکری معنای واژه قلندر قلندریه و تجاوز به تابوها از مزدک گرایی تا تشیع صفوی ایرانی و سری بودن آیین قلندری ایرانی بودن مشایخ تصوف ابرو تراشیدن سیمای قلندر در تاریخ از میراث فصالان کرامی قلندریه و حکومت ها قلندریه و جستجوی قدرت سیاسی ستایشگران ملامتی ها.... قلندر در نظر سهروردی و جامی جایگاه زن در آیین فتوت قلندریه در هند شاعران قلندر حافظ و قلندرخانه بغداد چهره قلندر در آثار سنایی چهره قلندر در آثار عطار مکتوبات قلندران نامه قلندری عصمت بخارایی الکواکب الدریه فی مناقب الحیدریه الرسالة القلندریه تراش نامه قلندری مناظره شراب و حشیش واژه نامه قلندر این اثر نیز به مانند سایر استاد، اثری تحقیقی، دقیق، منضبط و به خصوص برای جماعت ایرانی خواندنی است.

نگرانی من فقط از بابت بکار بردن کلمه «ایدیولوژی» روی جلد است.زیرا عنوان فرعی کتاب این است: دگردیسیهای یک ایدیولوژی.

 سایت کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام