معرفی کتاب"حقایق السقیفه فی دراسة روایة ابی مخنف"


مؤلف: جلیل تاری (زبان اصلی: فارسی)
مترجم: احمد الفاضل (زبان ترجمه: عربی)
تعداد صفحات: 173 ص
تاریخ نشر: 1427 ه
تیراژ: 3000
ناشر: معاونت امور فرهنگی مجمع

مهمترین مباحث کتاب:
1) ابو مخنف کیست؟
2) مذهب ابومخنف
3) روش روایات ابومخنف
4) سقیفه در روایات ابومخنف
5) تلاش های مخفی و آشکار مخالفان اهل بیت(ع) بعد از حادثه غدیر
6) اشکالات به ابومخنف و پاسخ آنها
7) خاتمه کتابسایت اخبار شیعیان