معرفی کتاب"تاریخ النجف الاشرف"

تاریخ النجف الاشرف (سه جلد) 
مولف: محمد حسین بن علی حرز الدین مسلمی
مصحح: تصحیح عبدالرزاق حرزالدین 
ناشر: دلیل ما 
محل نشر: قم 
تاریخ نشر: ۱۳۸۶ 

صفحه اول شیخ محمد حسین حرز الدین از علمای برجسته معاصر عراق است که در سال ۱۴۱۸ به رحمت حق رفت. وی از قبیله بنی مسلم عراق از قبایل فراتی است که جد آنان مسلم بن قریش بن امیر بدران است. این شرف مسلم که ملقب به ابوالمکارم شرف الدین بود، از امیران سلسله عُقیلی عراق است. شیخ محمد حسین آثار برجسته ای دارد که از آن جمله مراقد المعارف، معارف الرجال در سه جلد (چاپ ۱۳۸۳ق) است.

به جز این دو اثر کتابی در باره عقیلیین و نیز کتابی با عنوان الحوادث و التاریخ در شش مجلد دارد که چاپ نشده است. اما تاریخ نجف ایشان که اکنون درسه مجلد چاپ شده، از آثاری بوده است که در زمان حکومت بعثی ها اجازه نشر نیافته و مع الاسف نسخه اصل هم مفقود شده است. فرزند ایشان عبدالرزاق حرزالدین که خود از محققان برجسته است، پس از سقوط صدام به عراق رفته و نسخه مخطوط و مسوده این کتاب را یافته است. ایشان طی چند سال به تصحیح آن پرداخته و اکنون به صورتی زیبا و شکیل چاپ شده است.

این کتاب در دو بخش یکی موقعیت جغرافیایی – تاریخی نجف و دیگری تاریخ این شهر ببه صورت سالشمار تنظیم شده و نویسنده که استادی مسلم در تاریخ و تراجم نویسی است اثری کم مانند در باره تاریخ این شهر مقدس و فرهنگی پدید آورده است. مجلد اول کتاب حاوی چند فصل مباحثی مانند نجف و محلات معروف آن، موقعیت جغرافیایی نجف، نجف در حدیث و اثر، تاریخ علم در نجف، جنبش علمی – ادبی در نجف، محلات مسکونی قدیم نجف، چشمه ها، چاه ها، نهرها و... مباحث دیگر آمده است.

مجلد دوم و سوم تاریخ نجف، تاریخ این شهر به صورت سالشمار و در ادامه نوعی خاص از تاریخنگاری اسلامی است که ذیل هر سال حوادث و وفیات و رویدادهای مهم یاد می‌شود. سالشمار از سال ۱۲ هجری آغاز شده و ۱۳۳۹ ق / ۱۹۲۰ م ادامه می‌یابد. نیمه دوم مجلد سوم فهارس دقیقی است که برای کتاب تنظیم شده است.

 سایت کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام